AddToAny

Share encodeURIComponent([Instrument notarialny protestacji króla Kazimierza Jagiellończyka, złożonej na sejmie walnym koronnym w Lublinie w obecności senatu, duchowieństwa i szlachty przeciwko nieuczciwemu wyrokowi biskupa włocławskiego (kujawskiego) Piotra z Bnina Moszyńskiego w procesie wytoczonym w sądzie biskupim mieszczanom gdańskim i poddanym króla polskiego przez tamtejszych profesów klasztoru Franciszkanów. Zakaz wykonania krzywdzącego dla poddanych króla wyroku pod karą utraty przez hierarchę dóbr kościelnych i własnych])

Preferences AddToAny